ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

Έτος 2014 (Αναρτήθηκε την 09/09/2015)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρακτικό Δ.Σ (Αναρτήθηκε την 09/09/2015)

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία: ΒΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση: ΚΥΛΛΗΝΗΣ 8 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΓΕΜΗ. 120686427000
ΑΦΜ: 800408714

ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ